1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Mielec

Stowarzyszenie Kulturalne Jarte

Dworcowa 10/13
Mielec

Informacje podstawowe

KRS: 0000215446
NIP:
data rejestracji: 23-08-2004

Cel działania

A) działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, b) działanie na rzecz promocji kultury i sztuki oraz promocji dorobku kulturalnego, c) aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców kultury i sztuki, d) aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, e) popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury i sztuki, f) prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczo-rozwojowej i szkoleniowej w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej i fotograficznej, g) działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez promocje dorobku kulturalnego i aktywizację środowisk kulturalnych, h) działanie na rzecz demokracji życia społecznego i zwiększenia aktywności obywatelski8ej, i) kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw prodemokratycznych, j) animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych, k) popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego, l) organizacja i aktywizowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, m) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, n) działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i kultywowania tradycji działalności sił zbrojnych rzeczpospolitej polskiej a także wspierania rozwoju i promocji działalności kulturalnej o tematyce związanej z siłami zbrojnymi rzeczpospolitej polskiej o) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. ciąg dalszy zgodnie ze statutem

Opinie o Stowarzyszenie Kulturalne Jarte

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.