1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Mielec

Międzyszkolny Klub Sportowy "Ikar" Mielec

Solskiego 1
Mielec

Informacje podstawowe

KRS: 0000229114
NIP:
data rejestracji: 22-02-2005

Cel działania

1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć szkolenia pływackiego oraz zajęć ogólnorozwojowych,
2. upowszechnianie edukacji zdrowotnej i prowadzenie poprzez sport działań wychowawczych wśród młodzieży,
3. prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz ze środowisk społecznie upośledzonych i zagrożonych patologiami, poprzez ułatwienie im uprawiania sportu pływackiego,
4. prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym szczególnie dzieci zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi, poprzez prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci i przyzwyczajenie ich do wysiłku fizycznego i stałej troski o sprawność i wydolność fizyczną.
5. organizowanie obozów treningowych i wypoczynkowych dla młodzieży uprawniającej sport pływacki,
6. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej poprzez organizowanie wymiany sportowych grup młodzieżowych,
7. organizowanie wolontariatu dla realizowania zadań klubu,
8. prowadzenie szkolenia pływackiego na poziomach: nauki pływania, sportu masowego dzieci i młodzieży, sportu wyczynowego i rekreacji fizycznej,
9. organizowanie współzawodnictwa sportowego w sportach pływackich,
10. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez kluby, związki sportowe lub inne organizacje.

Opinie o Międzyszkolny Klub Sportowy "Ikar" Mielec

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.