Najnowsze artykuły

Żałoba po psie to nie wymysł

Żałoba po psie to nie wymysł

Dieta na stoku - co jeść, aby mieć siłę?

Dieta na stoku - co jeść, aby mieć siłę?

Jak przyrządzić szpinak, żeby był zdrowy

Jak przyrządzić szpinak, żeby był zdrowy

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) to inaczej mówiąc organizacje pozarządowe. Możemy do nich zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Organizacja tak musi uzyskać status pożytku publicznego w sądzie. Dzieje się to na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Organizacji pożytku publicznego nie należy mylić z działalnością pożytku publicznego, która jest pojęciem zdecydowanie szerszym. Status OPP mogą uzyskać również organizacje kościelne. Nie mogą jednak zostać nimi spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, mimo że ich funkcje, cele i prawa są bardzo do siebie zbliżone.

Czym jest status organizacji pożytku publicznego? Organizacja ubiegająca się o taki status po jego uzyskaniu posiada specjalne uprawnienia, ale też obowiązki. Aby móc uzyskać taki status należy we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadać informacje o spełnianiu określonych ustawą warunków, do osiągnięcia statusu organizacji pożytku publicznego.

Organizacje pożytku publicznego zajmują się świadczeniem wszelkiego rodzaju pomocy (przede wszystkim społecznej) i edukacji w wielu zakresach. Aktualnie w Polsce mamy 9 tys. aktywnie działających organizacji. Jakie są rodzaje organizacji? Są to m.in. organizacje samopomocy, organizacje mniejszości, organizacje opiekuńcze, organizacje zadaniowe, organizacje przedstawicielskie, organizacje "tradycyjne", organizacje hobbystyczno – rekreacyjne, organizacje tworzone ad hoc.