Najnowsze artykuły

Jakie diety stosują Polacy

Jakie diety stosują Polacy

Oddawanie krwi: czy każda choroba dyskwalifikuje?

Oddawanie krwi: czy każda choroba dyskwalifikuje?

Czy na Alzheimera można zachorować w młodym wieku?

Czy na Alzheimera można zachorować w młodym wieku?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) to inaczej mówiąc organizacje pozarządowe. Możemy do nich zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Organizacja tak musi uzyskać status pożytku publicznego w sądzie. Dzieje się to na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Organizacji pożytku publicznego nie należy mylić z działalnością pożytku publicznego, która jest pojęciem zdecydowanie szerszym. Status OPP mogą uzyskać również organizacje kościelne. Nie mogą jednak zostać nimi spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, mimo że ich funkcje, cele i prawa są bardzo do siebie zbliżone.

Czym jest status organizacji pożytku publicznego? Organizacja ubiegająca się o taki status po jego uzyskaniu posiada specjalne uprawnienia, ale też obowiązki. Aby móc uzyskać taki status należy we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadać informacje o spełnianiu określonych ustawą warunków, do osiągnięcia statusu organizacji pożytku publicznego.

Organizacje pożytku publicznego zajmują się świadczeniem wszelkiego rodzaju pomocy (przede wszystkim społecznej) i edukacji w wielu zakresach. Aktualnie w Polsce mamy 9 tys. aktywnie działających organizacji. Jakie są rodzaje organizacji? Są to m.in. organizacje samopomocy, organizacje mniejszości, organizacje opiekuńcze, organizacje zadaniowe, organizacje przedstawicielskie, organizacje "tradycyjne", organizacje hobbystyczno – rekreacyjne, organizacje tworzone ad hoc.