1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Mielec

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Lotniskowa 14
Mielec

Informacje podstawowe

KRS: 0000198381
NIP: 8171410080

Cel działania

1) rozwijanie i propagowanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenie i sport lotniczy;
2) koordynacja i wspieranie działalności statutowej swoich członków;
3) reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz i instytucji krajowych i międzynarodowych;
4) reprezentowanie sportów lotniczych na arenie międzynarodowej;
5) rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych;
6) wspieranie inicjatyw, szkolenia i edukacji lotniczej dzieci i młodzieży;
7) integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;
8) integracja osób niepełnosprawnych poprzez lotnictwo;
9) pielęgnacji tradycji lotniczych;
10) działanie na rzecz gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, wspieranie rozwoju lokalnego, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych i ekologicznych, oraz zagrożeniom cywilizacyjnym;
11) prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego z lotnictwem, podtrzymywania i popularyzacji tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12) rozwijania świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego , a poprzez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu, budowanie węźi między ludźmi i narodami;
13) ochrony spuścizny twórców techniki działajacych w karju i na obczyźnie ciąg dalszy zgodnie ze statutem.

Opinie o: Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.