1. OPP
  2. Podkarpackie

Aeroklub im. Bogusława "Bodka" Mrozka w Tuszowie Narodowym

Lądowisko-Tuszów 405
Tuszów Narodowy

Informacje podstawowe

KRS: 0000327830
NIP: 8172112657
Data rejestracji: 14-04-2009

Cel działania

4) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu im. bogusława bodka" mrożka w tuszowie narodowym
5) reprezentowanie interesów środowiska lotniczego, a w szczególności członków aeroklubu im. bogusława bodka" mrożka w tuszowie narodowym wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych.
6) integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa.
7) promocja lotnictwa.
8) wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej.
9) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza w branży lotniczej.
10) działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym.
11) upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.
12) pomoc społeczna i działalność charytatywna na rzecz ludzi lotnictwa, w tym w szczególności osób poszkodowanych w wypadkach lotniczych i ich rodzin.
13) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
14) ochrona i promocja zdrowia w szczególności popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa pod hasłem i ty możesz być honorowym dawcą krwi".
15) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
16) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
17) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w szczególności w lotnictwie.
18) działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
19) wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
20) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a zwłaszcza historii polskiego lotnictwa...Ciąg dalszy zgodnie ze statutem

Opinie o: Aeroklub im. Bogusława "Bodka" Mrozka w Tuszowie Narodowym

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.