1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Szczecin

"Z Naszej Strony" Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory

Miejsce zostało oznaczona w serwisie jako nieaktywne. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestało ono działalności lub zmieniły się jego dane kontaktowe.
Plac Zwycięstwa 1
Szczecinie

Informacje podstawowe

KRS: 0000278676
NIP: 8522508032
Data rejestracji: 16-04-2007

Cel działania

Działanie na rzecz:
1. równouprawnienia kobiet i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym - z przyczyn nierównego dostępu do wiedzy, władzy oraz z hierarchicznej dystrybucji dóbr
2. rozwoju publicznej płaszczyzny swobodnej wymiany myśli
3. propagowanie demokracji uczestniczącej
4. propagowanie postaw tolerancyjnych oraz perspektyw poznawczych
5. rozpowszechniania idei sprawiedliwości społecznej i równości
6. przeciwdziałania bezrobociu
7. umożliwianie zdobywania i podnoszenia kwalifikacji
8. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
9. propagowania i wspierania kultury
10. wspierania aktywności lokalnej
11. propagowania postaw proekologicznych
12. ochrony środowiska
13. opieki społecznej
14. działania na rzecz współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie

Opinie o: "Z Naszej Strony" Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.