Gorkiego 7
Szczecin

Informacje podstawowe

KRS: 0000403043
NIP: 8522595918
Data rejestracji: 25-11-2011

Cel działania

1. działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na profilaktyce zdrowotnej, a w szczególności przeciwdziałaniu wypadkom, uświadamianiu zagrożeń związanych ze spędzaniem czasu wolnego oraz pomoc ofiarom wypadków.
2. działalność oświatowa na rzecz promocji zdrowia.
3. rozbudzanie, rozwijanie i wzmacnianie postaw prospołecznych poprzez działania nakierowane na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, integrację społeczną w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, kulturę, oświatę i edukację.
4. upowszechnianie i popularyzacja wyników badań naukowych oraz wspieranie wszelkiego rodzaju działalności naukowo-badawczej, a zwłaszcza inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć zmierzających do transferu wiedzy i nowoczesnych technologii, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, a także rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi.
5. rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie doświadczeń, inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć sprzyjających prowadzeniu różnorodnej aktywności, w szczególności działalności gospodarczej.
6. wspieranie działań organów administracji publicznej, organów samorządowych, innych publicznych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.
7. podejmowanie inicjatyw wspomagających rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych.

Opinie o Bezpieczne Wakacje

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.