1. OPP
  2. Opolskie
  3. Opole

Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego

Armii Krajowej 10
Opole

Informacje podstawowe

KRS: 0000343254
WWW: opolska.zhp.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 7540021073
Data rejestracji: 01-12-2009

Cel działania

1)stworzenie warunków do wszechstronnego , intelektualnego , społecznego , duchowego , emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2)nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka, odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
3)upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości : wolności, prawdy, sprawiedliwości i demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4)stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
5)upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilizację , kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Opinie o Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.