1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Koszalin

Atletyczny Klub Sportowy

Marszałka Józefa Piłsudskiego 90
Koszalin

Informacje podstawowe

KRS: 0000788034

Cel działania

Celem klubu jest:
1) popularyzacja i rozwój podnoszenia ciężarów i innych ćwiczeń siłowych na terenie kraju, w szczególności województwa zachodniopomorskie.
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców z terenu działalności klubu.
3) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
4) upowszechnianie edukacji ekologicznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
5) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
6) działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
7) działanie na rzez osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Opinie o: Atletyczny Klub Sportowy

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.