1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

Zielone Mazowsze

Koszykowa 67/21
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000125160
NIP: 1132225096
email: www.zm.org.pl
data rejestracji: 30-07-2002

Cel działania

Do celów stowarzyszenia należy:
1. propagowanie idei proekologicznych, wegetariańskich, wolnościowych, pacyfistycznych i praw człowieka.
2. wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
3. informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego.
4. propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii.
5. przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska.
6. inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
7. ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych bądź historycznych.
8. ochrona praw konsumentów.
9. pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych.
10. organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
11. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie ich szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa młodzieży i bezrobotnych.

Opinie o Zielone Mazowsze

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.