1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

"Sprawni" - Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Klaudyny 14
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000149366
Data rejestracji: 29-01-2003

Cel działania

Celami fundacji są: a. tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych w polsce w celu umożliwienia wzajemnej pomocy; b. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym; c. kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli rzeczpospolitej polskiej; d. propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności; e. prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Opinie o: "Sprawni" - Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.