1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Piła

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Gen. Sikorskiego 9
Piła

Informacje podstawowe

KRS: 0000207882
NIP: 7642432294
data rejestracji: 21-05-2004

Cel działania

Celem działania utw w pile jest:
1.Prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, i kulturalnej dla osób starszych.
2.Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3.Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
4.Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii.
5.Pielęgnowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem "naszej małej ojczyzny".
6.Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
7.Prowadzenie szerokiej działalności charytatywnej na rzecz osób trzeciego wieku.
8.Promocja i organizacja wolontariatu.
9.Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród osób trzeciego wieku.
10.Upowszechnianie profilaktyki i promocji zdrowia.
11.Stwarzanie warunków do godnego starzenia się.
12.Rozwijanie kontaktów i współpracy z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi celami utw w pile.
13.Prowadzenie współpracy i działalności integracyjnej, edukacyjno-wychowawczej, patriotycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Opinie o Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.