1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Piła

Stowarzyszenie Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile

Rydygiera 1
Piła

Informacje podstawowe

KRS: 0000338132
NIP:
data rejestracji: 30-09-2009

Cel działania

Stowarzyszenie kobiet do walki z rakiem piersi europa donna w pile ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet, wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku dla osób chorych i słabych, szerzeniu edukacji zdrowotnej i upowszechnianiu nowych metod leczenia, wspieraniu organizacyjnemu i rzeczowemu wszelkich wysiłków na rzecz walki z rakiem piersi. stowarzyszenie w szczególności realizuje cele określone przez europejską koalicję do walki z rakiem piersi europa donna, a mianowicie: a) przyczynianie się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych oraz aktualnych informacji na temat raka piersi w całej europie, b) uświadamianie kobiet o zagrożeniu rakiem i zachęcanie do regularnej kontroli własnych piersi, c) propagowanie konieczności poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej, d) domaganie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia, e) zapewnianie wysokiej jakości opieki wspomagającej w trakcie leczenia i w okresie późniejszym, f) domaganie się właściwego przygotowania personelu medycznego w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, g) dostrzeganie właściwych działań i popieranie ich rozwoju, h) domaganie się przestrzegania obowiązującej regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej, i) zapewnienie wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektowanie ich prawa do zasięgania innych opinii medycznych, j) przyczynianie się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

Opinie o Stowarzyszenie Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.