1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Piła

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile

11 Listopada 38
Piła

Informacje podstawowe

KRS: 0000257777
NIP: 7642543065
data rejestracji: 25-05-2006

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest niżej wymieniona działalność społecznie użyteczna:
1.Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy,
2.Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej,
3.Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotne matki, dzieci i młodzież ze środowisk dysfunkcyjnych) poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez stowarzyszenie,
4.Prowadzenie działań i wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii, sportu i rekreacji, kultury, edukacji niepełnosprawnych i seniorów.

Opinie o Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.