1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Piła

Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" z siedzibą przy Szkole Podstawowej nr 7 w Pile

Kujawska 18
Piła

Informacje podstawowe

KRS: 0000253263
NIP:
data rejestracji: 20-03-2006

Cel działania

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania sportowego,
3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
8. organizowanie obozów sportowych, wycieczek oraz innych form rekreacji w celu rozwijania zainteresowań i podnoszenia poziomu kultury zdrowotnej oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Opinie o Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" z siedzibą przy Szkole Podstawowej nr 7 w Pile

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.