1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Jasło

Uczniowski Klub Sportowy "Mosir" Jasło

Sikorskiego /15
Jasło

Informacje podstawowe

KRS: 0000222956
NIP: 6852032637
data rejestracji: 01-12-2004

Cel działania

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków klubu, życia sportowego uczniów w oparciu o moźliwości bazy sportowej mosir jasło oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
2. angażowanie wszystkich członków klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. organizowanie członków klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Opinie o Uczniowski Klub Sportowy "Mosir" Jasło

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.