1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Jasło

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Organizacja została oznaczona w serwisie jako nieaktywna. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestała ona działalność lub zmieniły się jej dane kontaktowe.
Kadyiego 12
Jasło

Informacje podstawowe

KRS: 0000253050
NIP:
data rejestracji: 14-03-2006

Cel działania

1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
6. działalność charytatyna;
7. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
8. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
9. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Opinie o Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.