1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Jasło

Fundacja im. Janusza Korczaka

Kościuszki 61
Jasło

Informacje podstawowe

KRS: 0000064503
NIP: 6852062118
data rejestracji: 13-12-2001

Cel działania

1) pomoc dzieciom i młodzieży, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, sportową;
2) świadczenie usług pomocy społecznej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3;
3) działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci;
4) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony i upowszechniania praw dziecka;
5) ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży.

Opinie o Fundacja im. Janusza Korczaka

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.