1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Jasło

Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle

Na Kotlinę /8
Jasło

Informacje podstawowe

KRS: 0000303858
NIP: 6852249012
data rejestracji: 16-04-2008

Cel działania

1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a wszczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych,ekonomicznych, rekreacji i sportu, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
2. aktywizacjia społeczna osób starszych poprzez uczestnictwow różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
3. propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia,
4. podejmowanie działań zmierzających do nawiązania, utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności między osobami starszymi i młodym pokoleniem,
5. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych,bezrobotnych i chorych,
6. upowszechnianie wiedzy o podkarpaciu i ziemi jasielskiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, turystyki oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i polski,
7. działalnie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami członków unii,
8. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.

Opinie o Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.