1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Brodnica

Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

Ustronie 20 B
Brodnica

Informacje podstawowe

KRS: 0000042427
NIP: 8741017819
email: reksiobrodnica@o2.pl
data rejestracji: 19-10-2001

Cel działania

1) zapewnienie zwierzętom niezbędnych warunków bytu;
2) nauczanie, edukowanie, wychowywanie - kształtowanie właściwego, humanitarnego stosunku do całego świata zwierząt;
3) krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt;
4) zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i porzadku oraz zapobieganie zachowaniom patologicznym wobec środowiska naturalnego, w szczególności zwierząt;
5) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności;
6) współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi na rzecz ochrony zwierząt;
7) promocja i popieranie wolontariatu.

Opinie o Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

Dodaj opinię
3/5
Ja to proponowałbym najpierw pomagać ludziom, a jak się ludzkie problemy rozwiąże, to dopiero wtedy zajmować zwierzętami.
5/5
Najwięcej krzywdy sobie i zwierzętom robi człowiek i to on ma obowiązek pomagać