1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Brodnica

Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"

Informacje podstawowe

KRS: 0000207964
Data rejestracji: 20-05-2004

Cel działania

Celem towarzystwa oświatowego "od nowa" jest wyzwolenie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez: a) działalność opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych b) integrację członków miejscowości grzybno i okolic c) poprawę bazy materialnej wsi i placówek oświatowych d) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa e) integrację niepełnosprawnych ze sprawnymi f) ochronę i promocję zdrowia g) promocję wsi i gminy h) zagospodarowanie istniejącej bazy materialnej wsi i gminy i) działanie na rzecz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji j) promocję i organizację wolontariatu k)upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego l) organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży ł) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn m) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym n) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych o) pomoc społeczną szeroką pojętą

Opinie o: Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.