1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Brodnica

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa"

nad Drwęcą 1A
Brodnica

Informacje podstawowe

KRS: 0000167127
Data rejestracji: 28-07-2003

Cel działania

1. działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjno-sportowa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
2. edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki w celu wczesnego wykrywania chorób,
3. zapewnienie wszystkim członkom stowarzyszenia możliwości zrozumienia proponowanych warunków leczenia poprzez prelekcje prowadzone przez specjalistów w zakresie np. psychologii, ginekologii, dietetyki, rehabilitacji itp.,
4. przyczynianie się do rozwoju badań nad chorobami powodującymi zagrożenie zdrowia np. ankiety w celu określenia grupy ryzyka itp.,
5. koordynacja pracy merytorycznej członków grup tematycznych zgodnie ze schorzeniami,
6. opracowanie harmonogramu imprez organizowanych przez członków stowarzyszenia,
7. występowanie do organów władzy i administracji z postulatami w prowadzeniu rozwiązań zapewniających poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego,
8. współpraca z mediami,
9. promocja zdrowia w zakresie polepszenia warunków adaptacji społecznej przez uczestnictwo w a) turnusach rehabilitacyjnych, b) zajęciach rehabilitacyjnych na łonie natury z edukacją ekologiczną szeroko rozumianej animacji kulturalnej, c) zajęciach muzykoterapii, relaksu itp., d) kursach poprawy zewnętrznego wizerunku (kosmetyczka, fryzjer itp.) oraz kursy prawidłowego żywienia.

Opinie o: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.