1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Sandomierz

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

Informacje podstawowe

KRS: 0000255005
Data rejestracji: 12-04-2006

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: wspieranie rozwoju szkoły podstawowej nr 1 w gorzycach poprzez podejmowanie działań takich jak:
1. wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy wsią, a miastem,
2. wspieranie szkoły w jej działaniach dydaktycznych i wychowawczych,
3. pomoc stypendialna dla najzdolniejszych i najuboższych uczniów,
4. modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkoły,
5. organizacja szeroko rozumianych imprez i zawodów sportowych,
6. współdziałanie i współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, klubami sportowymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi oraz innymi podmiotami w zakresie wspierania oraz rozwoju.

Opinie o: Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.