1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Sandomierz

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"

Zawichojska 13
Sandomierz

Informacje podstawowe

KRS: 0000040513
NIP: 8641743696
Data rejestracji: 31-08-2001

Cel działania

1. ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia.
2. pomoc osobom niepełnosprawnym w: a) uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową, b) podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy chronionej i innej, c) rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, d) rozwiązywaniu problemów życiowych.
3. kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności.
4. inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób niepełnosprawnych i zdrowych.
5. reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin wobec władz państwowych i samorządowych, wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.
6. prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, osobom dorosłym oraz ich rodzinom w zaopatrzeniu w sprzęt i usługi rehabilitacyjne, leki, pomoc finansową w zakresie codziennego funkcjonowania poprzez uruchomienie indywidualnych kont bankowych.
8. pomoc i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opinie o: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.