1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie

Smocza 27
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000108052
NIP:
email: zarzad@skpb.waw.pl
data rejestracji: 18-04-2002

Cel działania

1. szkolenie kadr przewodnickich,
2. ochrona środowiska naturalnego w górach polski i świata,
3. propagowanie krajoznawstwa,
4. popularyzowanie różnych form turystyki górskiej,
5. działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz w środowisku akademickim,
8. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
10. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej.
12. upowszechnianie piosenki turystycznej.

Opinie o Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.