1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

"Jaworzniacy" Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym

Rakowiecka 37a
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000062939
Data rejestracji: 22-11-2001

Cel działania

- niesienie pomocy materialnej byłym więźniom politycznym okresu stalinowskiego i ich rodzinom, a w szczególności więźniom, którzy przybywali w progresywnym więzieniu dla młodocianych w jaworznie, - prowadzenie badań historycznych nad działalnością nielegalnych organizacji młodzieżowych i harcerskich, walczącym przeciwko systemowi komunistycznemu w polsce, w celu przekazania społeczeństwu wiedzy o tych faktach, - gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację programu przyjętego przez radę fundacji i zadań statutowych.

Opinie o: "Jaworzniacy" Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.