1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

"Erbud - Wspólne Wyzwania" Fundacja im. Eryka Grzeszczaka

Franciszka Klimczaka 1
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000574354

Cel działania

Fundacja została ustanowiona w celu:
1. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
2. niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, które wkraczają w dorosłe życie,
3. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji życiowej,
4. udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
5. podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających do niej utrudniony dostęp.

Opinie o: "Erbud - Wspólne Wyzwania" Fundacja im. Eryka Grzeszczaka

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.