1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

"Uwolnij Marzenia" Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Żytnia 32
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000288928
Data rejestracji: 20-09-2007

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego,zawodowego,kulturalnego i sportowego.Niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom,budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.Cele fundacji:1.Wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego,zawodowego i kulturalnego;2. kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek;3.Wspieranie młodych talentów;4.Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży;5.Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno-sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia;6.Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku;7.Finansowanie szkoleń i kursów osobom umożliwiającym zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do pracy na własny rachunek;8.Organizowanie oraz finansowanie leczenia sanatoryjnego,wczasów i wycieczek dla artystów,sportowców,naukowców,muzyków,dzieci i młodzieży;9.Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych oraz działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;10.Fundowanie stypendiów naukowych,socjalnych i sportowych;11.Organizacja koloni i obozów językowych,edukacyjnych;12.Wspomaganie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez dopłatę do kosztów leczenia, pokrycie zaległych rachunków za czynsz oraz naukę w szkole;13.Działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego;
14.Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji;15.Wspieranie organizacyjne,rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji,opieki i wychowania dzieci i młodzieży;?

Opinie o: "Uwolnij Marzenia" Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.