1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

"Dobro Czynić" Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w Rp

Puławska 114
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000253759
WWW: dobroczynic.pl
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 07-04-2006

Cel działania

- działalność charytatywna i społeczna - zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym - organizowanie i prowadzenie zbiórki i rozdzielnictwa artykułów żywnościowych oraz codziennych podstawowych potrzeb ludzi i przeznaczanie na cele profilaktyki oraz charytatywne - udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pomocy w postaci: opieki, dokształcania i organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia świetlic, klubów, przedszkoli i szkół niepublicznych - utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i kościołami zagranicznymi i międzynarodowymi, prowadzącymi działalność o podobnych celach - pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, starszym, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym i potrzebującym - rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie odczytów, wykładów i szkoleń, kursów i konferencji, zjazdów i kongresów, wystaw i imprez kulturalnych oraz zebrań członków - podejmowanie i popieranie inicjatyw i przedsięwzięć mające na celu konsolidowanie środowisk młodzieżowych, rodzinnych i społecznych - współpraca i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, kościołami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym

Opinie o: "Dobro Czynić" Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w Rp

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.