1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Świdnik

Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"

77B
Kalinówka

Informacje podstawowe

KRS: 0000102889
NIP:
data rejestracji: 26-03-2002

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1. poprawa warunków kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej,
2. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
3. przyznawanie pomocy stypendialnej uczniom szczególnie uzdolnionym,
4. promocja szkoły i środowiska lokalnego,
5. nawiązywanie kontaktów krajowych i zagraniczonych na gruncie edukacyjno- wychowawczo-kulturowym,
6. podnoszenie kwalifikacji pracowników edukacyjnych,
7. rozbudowa i modernizacja obiektu szkolnego,
8. prowadzenie świetlicy środowiskowej (opiekuńczo-wychowawczej) dla dzieci wiejskich,
9. zakładanie, prowadzenie i wspieranie niepublicznych placówek oświatowych np. przedszkola, domy kultury, ogniska,
10. upowszechnianie lokalnych walorów: historycznych, kulturowych i przyrodniczych,
11. kultywowanie rodzimych tradycji kulinarnych, twórczości ludowej oraz folkloru.

Opinie o Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.