1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Lublin

Akademia Piłkarska Motor Lublin

Stadionowa 1
Lublin

Informacje podstawowe

KRS: 0000484104
NIP: 9462646066

Cel działania

Celami fundacji są:
1. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
2. ochrona i promocja zdrowia, 3, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
4. wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
5. wspieranie działalności dobroczynnej,
6. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
7. pomoc ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych,
8. wspieranie działań na rzecz integracji społecznej,
9. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej głównie w zakresie szkół mistrzostwa sportowego

Opinie o: Akademia Piłkarska Motor Lublin

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.