1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Lublin

"Słoneczko" Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Leszczyńskiego 23
Lublin

Informacje podstawowe

KRS: 0000282673
WWW: sloneczko.org.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 7123066218
Data rejestracji: 12-06-2007

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom w każdym wieku: niepełnosprawnym lub osobom zdrowym z deficytami rozwojowymi, a także osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem ze społeczeństwa, przyczynanie się do poprawy ich funkcjonowania psychospołecznego i stworzenie warunków do godnego, satysfakcjonującego życia, a w szczególności:1.Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem, w tym seniorom, osobom zdrowym z deficytami rozwojowymi, a także ich rodzinom, opiekunom, specjalistom zajmującym się powyższą problematyką,
2.Organizowanie i prowadzenie różnych form rehabilitacji, edukacji, szkoleń, lecznictwa oraz opieki
3.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zarówno niepełnosprawnej, jak i zdrowej z deficytami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami
4.Pomoc rodzinom zagrożonym różnymi patologiami społecznymi i przeciwdziałanie im. celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, a w szczególności:
1. popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym,
2. przeciwdziałanie tzw. wykluczeniu cyfrowemu,
3. prowadzenie działalności integracyjnej,
4. organizowanie różnych form wypoczynku, promocja zdrowia psychicznego, sportu, zdrowej aktywności fizycznej,
5. promocja korzystania z dóbr kultury.

Opinie o: "Słoneczko" Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.