1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Giżycko

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "Szansa"

Białostocka 3
Giżycko

Informacje podstawowe

KRS: 0000202570
NIP: 8451869655
data rejestracji: 31-03-2004

Cel działania

1. prowadzenie placówek oświatowych i innych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. działanie na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
3. wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego (sos-w) w giżycku,
4. wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych,
5. organizacja letniego i zimowego wypoczynku,
6. włączanie osób niepełnosprawnych w życie środowiska lokalnego,
7. wspieranie rodziców i opiekunów w terapii dzieci,
8. wspomaganie terapii, rehabilitacji i rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych w tym osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
9. promocja oraz organizowanie wolontariatu.

Opinie o Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "Szansa"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.