1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Giżycko

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk" w Giżycku

Pionierska 11
Giżycko

Informacje podstawowe

KRS: 0000030497
NIP: 8451791278
email: www.promyk-gizycko.pl/
data rejestracji: 25-07-2001

Cel działania

1. pomoc osobom chorym na nowotwór, dzieciom z chorobą nowotworową i innymi chorobami nie nowotworowymi, które nie mają nadziei na wyleczenie, przewlekle chorym, długoterminowym oraz osobom niepełnosprawnym niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych w domu.
2. wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej.
3. zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową i niepełnosprawnych.
4. zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny.
5. poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
6. działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych.
7. propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
8. ochrona i promocja zdrowia.
9. promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych.

Opinie o Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk" w Giżycku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.