1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Giżycko

Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie

Moniuszki 26
Giżycko

Informacje podstawowe

KRS: 0000036454
NIP: 8451669330
data rejestracji: 17-08-2001

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej,stwarzanie obywatelom, w tym członkom stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwoju krajoznawstwa, upowszechnianie kultury fizycznej , w tym racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego. w działaniach statutowych stowarzyszenie będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami, a w zakresie ochrony wód z państwową strażą rybacką , poprzez powołaną zgodnie z przepisami prawa, społeczną strażą rybacką.

Opinie o Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.