1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Sztum

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" w Borowym Młynie

Informacje podstawowe

KRS: 0000058879
NIP: 5811671794
Data rejestracji: 12-11-2001

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1.Udzielanie w różej formie pomocy osobom bezdomnym połączonej z ich resocjalizacją i readaptacją z uwzględnieniem osób opuszczających ośrodki penitencjarne,
2.Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych z uwzględnieniem rehabilitacji zdrowotnej i zapewnieniem całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
3.Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi,
4.Reintegracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie,
5.Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie i osobom starszym,
6.Opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom, w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu,
7.Edukacja i integracja społeczna, wspieranie i organizowanie wolontariatu,
8.Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych w usamodzielnieniu się,
9.Działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji regionu,
10. aktywność na polu zagospodarowania czasu wolnego, organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży zarówno zamieszkujących placówki agape, jak i zamieszkujących w lokalnym środowisku,
11.Upowszechnianie wiedzy wśrów społeczeństwa, pracowników pomocy społecznej, służy zdrowia, szkolnictwa, samorzadów lokalnych i różnych organizacci społecznych o podłożu problemu bezdomności oraz jego następstwach,
12.Głoszenie dobrej nowiny wśród ubogich, zagubionych i zawiedzionych wypływającej z nauki kościoła katolickiego,
13.Pomoc w społecznej readaptacji skazanych.

Opinie o: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" w Borowym Młynie

Dodaj opinię
Mirosław Pawelski
2/5
20-07-2019 04:53
Jak dlamnie to jest super mieszkam TU i moim zdaniem jest O.K. Mamy WSPANIA LOM PANIA K OM A N D O R ,dla nie wtajemniczonych to wyjasniam Pania Kierownik pracuja tu same fajne Dziewczyny no i to narazie tyle
OFIARA prezesl
1/5
06-11-2021 12:47
Słówka prezes AGGAPE to totalna kpina wiele na ten temat mogłaby powiedzieć była księgowa z Wislinki ELŻBIETA K oszukana podstępnie zwolniona autorytet do naśladowania , dla prezes liczy się kasa a nie człowiek na własnej skórze przekonałem się