1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Sztum

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra

łąkowa 19
Sztumskie Pole

Informacje podstawowe

KRS: 0000449772
NIP: 5792250872
data rejestracji: 05-02-2013

Cel działania

- popularyzacja jeździectwa w różnych w jego formach i odmianach oraz umożliwienie uprawiania sportu wyczynowego jak i rekreacji jeździeckiej, - programowanie i organizowanie życia sportowego członków stowarzyszenia w oparciu o możliwości techniczne stowarzyszenia oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków stowarzyszenia, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach jeździeckich, rajdach konnych, pokazach, aukcjach, turniejach rycerskich oraz popularyzacja rekreacji i turystyki konnej jak i hipoterapii, - ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków, - prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, - reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz, oraz współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością w zakresie szeroko pojętego jeździectwa, - organizacja imprez integracyjnych w środowisku działania z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i uzależnionych, - ukształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, - prowadzenie i promowanie turystyki konnej, agroturystyki, rekreacji i sportu w powiecie sztumskim, - rozpowszechnianie wiedzy o koniu, przyrodzie i historii regionu, - wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie w dobrym stanie szlaków konnych, organizowanie infrastruktury niezbędnej dla turystyki konnej, w szczególności baz noclegowych, miejsc postojowych oraz baz żywieniowych dla zwierząt, - szkolenie i dobór zwierząt dla potrzeb turystyki konnej, agroturystyki, rekreacji i hipoterapii, - dbanie o przyrodę i ochronę środowiska poprzez monitorowanie szlaków turystycznych, - kultywowanie i popularyzowanie regionalnych zwyczajów, - realizowanie wszystkich innych, w granicach dozwolonych praw, wniosków i postulatów członków stowarzyszenia.

Opinie o Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.