1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Tomaszów Mazowiecki

Stowarzyszenie "Mój Tomaszów"

Plac Kościuszki 8
Tomaszów Mazowiecki

Informacje podstawowe

KRS: 0000173829
NIP:
data rejestracji: 23-09-2003

Cel działania

1. promocja miasta tomaszów mazowiecki i regionu w krajach unii europejskiej i współpraca z miastami unijnymi oraz tworzenie warunków do wejścia miasta tomaszów mazowiecki w struktury wynikające z zasad funkcjonowania unii europejskiej.
2. rozwój gospodarczy, kulturalny, naukowy z wykorzystaniem środków dostępnych w unii europejskiej.
3. wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych oraz czynny udział w rozwoju miasta, w szczególności wdrażanie nowych technologii.
4. promowanie i popieranie ludzi, mogących wpłynąć na poprawę wizerunku tomaszowa mazowieckiego i regionu, bądź efektywnie poprawiać jakość życia mieszkańców.
5. wspieranie tworzenia bazy danych o miejscach pracy w unii europejskiej.
6. promowanie ochrony środowiska, rozwoju rolnictwa, ekologii, turystyki regionalnej i sportu.
7. inicjowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw lokalnych oraz postaw w celu prawidłowego i wszechstronnego rozwoju miasta tomaszowa mazowieckiego i regionu.
8. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między stowarzyszeniami, władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym i społecznością lokalną.
9. wspieranie społecznej aktywności mieszkańców.
10. prowadzenie działalności na rzecz wymiany kulturalno - oświatowej i technicznej między regionem tomaszowa mazowieckiego a podobnymi ośrodkami w unii europejskiej.
11. wspieranie niezamożnych dzieci z rejonu tomaszowa maz., a w szczególności współpraca z tomaszowskim domem dziecka i dążenie do otoczenia go patronatem.

Opinie o Stowarzyszenie "Mój Tomaszów"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.