1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Tomaszów Mazowiecki

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"

Słowackiego 32/42
Tomaszów Mazowiecki

Informacje podstawowe

KRS: 0000216062
NIP:
data rejestracji: 21-09-2004

Cel działania

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, - udzielanie pomocy w przełamywaniu barier przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, - współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci niepełnosprawnych, - oddziaływanie procesem kultury fizycznej i sportu na grupy dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, pochodzącej ze środowisk i rodzin patologicznych, - udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży pochodzących z rodzin o bardzo trudnych warunkach materialnych swych rodzin, - organizowanie imprez sportowych o charakterze charytatywnym, - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dla swoich członków, - organizowanie i prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, - współpraca z ośrodkami i organizacjami służącymi niepełnosprawnym, - prowadzenie działalności szkoleniowej, - organizowanie i realizacja projektów wymiany zagranicznej dzieci i młodzieży, - organizacja i udział w akcji wypoczynku tj. obozach sportowych, imprezach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych i masowych w kraju i za granicą, - angażowanie członków klubu do realizacji różnorodnych form aktywności ruchowej, - sprawowanie opieki merytoryczno-wychowawczej nad członkami klubu, - współdziałanie i współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i sportowymi w dziedzinie sportu, - współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami sportowymi i stowarzyszeniami.

Opinie o Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.