1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Rumia

"Spinacz" - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Miejsce zostało oznaczona w serwisie jako nieaktywne. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestało ono działalności lub zmieniły się jego dane kontaktowe.

Informacje podstawowe

KRS: 0000232113
Data rejestracji: 07-04-2005

Cel działania

1. wspieranie i poprawa warunków życia dzieci i młodzieży oraz rodzin objętych opieką ogniska wychowawczego im. kazimierza lisieckiego "dziadka" w rumi, wychowanków opuszczających placówkę oraz dzieci i młodzieży znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
2. propagowanie i rozwijanie działań w najbliższym środowisku dziecka w szczególności takiego, które sprawia problemy wychowawcze, ma trudności z adaptacją szkolną, jest narażone na przemoc ze strony dorosłych i rówieśników, jest niedostosowane społecznie lub zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami.
3. promowanie wychowanków szczególnie uzdolnionych i ich rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
4. kształtowanie i propagowanie zasad wychowawczych kazimierza lisieckiego "dziadka" w aspekcie zachowań pro zdrowotnych zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
5. podejmowanie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez:
1)udział w budowaniu nowoczesnego i innowacyjnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych,
2)wspomaganie szkół i innych placówek edukacyjnych w zakresie utrzymywania i modernizacji ich obiektów,
3)wspomaganie szkół i innych placówek edukacyjnych w zakresie utrzymania i modernizacji wyposażenia obiektów oświatowych,
3)mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,
4)motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży,
5)wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

Opinie o: "Spinacz" - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.