1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Gdynia

"Sportmovi" Fundacja Wspierania i Rozwoju Aktywności Fizycznej

Śląska 12
Gdynia

Informacje podstawowe

KRS: 0000556581
NIP: 5842741426

Cel działania

Celami fundacji są:
1.Wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego;
2.Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
3.Integracja środowisk oraz wyrównywanie szans pomiędzy nimi;
4.Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego oraz zdrowego trybu życia;
5.Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kltury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
6.Popularyzowanie ekologii, turystyki i kultury żeglarskiej;
7.Wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników;
8.Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym oraz ich promocja;
9.Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia;
10.Upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
11.Rozwój umiejętności pozwalających bezpiecznie i właściwie przebywać nad wodą oraz uprawiać sporty wodne;
12.Promowanie i organizowanie wolontariatu.
3.

Opinie o: "Sportmovi" Fundacja Wspierania i Rozwoju Aktywności Fizycznej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.