1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Pabianice

Ochotnicza Straż Pożarna w Petrykozach

Informacje podstawowe

KRS: 0000223132
NIP: 7681592286
data rejestracji: 06-12-2004

Cel działania

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
6. działania na rzecz ochrony środowiska.
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust.
1.

Opinie o Ochotnicza Straż Pożarna w Petrykozach

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.