1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Edukabe Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Armii Krajowej 62
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000511012
NIP: 7272792711

Cel działania

Głównymi celami fundacji są:
1. podejmowanie różnorodnych działań skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych należących do różnych środowisk społeczno - kulturowych w zakresie: - przeciwdziałania różnym formom przemocy, - rozwijania postaw antydyskryminacyjnych, - przeciwdziałania ksenofobii i uprzedzeniom religijnym, etnicznym lub rasowym, - przeciwdziałania przyjmowaniu nieuzasadnionych i szkodliwych stereotypów w procesie socjalizacji, - kształtowania kluczowych umiejętności poznawczych warunkujących prawidłowy rozwój człowieka, - profilaktyki i terapii wspierających prawidłowy oraz harmonijny rozwój dziecka, - upowszechniania postaw ekologicznych oraz promujących zdrowy styl życia, - rozwijania własnych predylekcji oraz zainteresowań prowadzących do samorozwoju, - rozwijania umiejętności cyfrowych i podnoszenia wiedzy w tym zakresie.
2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka oraz oświaty i wychowania,
3. podniesienie poziomu polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych.

Opinie o: Edukabe Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.