1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Szczecin

Klub Sportowy Dobra Marina

Brązowa 62
Szczecin

Informacje podstawowe

KRS: 0000620084
WWW: dobramarina.eu
e-mail: [email protected]
NIP: 8522595864

Cel działania

1) prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku;
2) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania sportów wodnych i specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych;
3) propagowanie rozwoju sportów wodnych i innych dziedzin sportu wśród młodzieży oraz postaw otwartości i tolerancji społecznej;
4) promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej według zasad fairplay;
5) organizacja zawodów i imprez sportowych, imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) oraz organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych;
6) stworzenie niezależnej platformy środowisk sportów wodnych oraz wyczynowych sportowców, a także nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach;
7) wspieranie młodych talentów oraz promocja młodych sportowców i ich osiągnięć;
8) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych);
9) wydawanie publikacji;
10) współzawodnictwo sportowe;
11) organizowanie akcji przeciw uzależnieniom;
12) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej następujące zadania: a) ochronę i promocję zdrowia; b) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; c) wypoczynek dzieci i młodzieży; d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; e) turystykę i krajoznawstwo; f) ratownictwo i ochronę ludności; g) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; h) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opinie o: Klub Sportowy Dobra Marina

Dodaj opinię
Marek
1/5
30-07-2021 08:55
Zero kompetencji, ściema, ładna strona, a wjeżdża się jak do slamsów, cena wygórowana a jakość beznadziejna, 1 optymist na 8 dzieciaków , a w ramach rozrywki szorowanie szmatami pokładu. Nie polecam