1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Szczecin

"International Police Association" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka Ipa w Szczecinie

pl. Świętych Piotra i Pawła 4
Szczecin

Informacje podstawowe

KRS: 0000565912
WWW: ipaszczecin.org
e-mail: [email protected]
NIP: 8513185523
Data rejestracji: 06-07-2015

Cel działania

Ipa sekcja polska opowiada się za współpracą ze wszystkimi sekcjami narodowymi. jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. ponadto, celami stowarzyszenia są: a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami, b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych, c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej, d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Opinie o: "International Police Association" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka Ipa w Szczecinie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.