1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Kraków

"International Police Association" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Region Ipa Kraków

Mogilska 109
Kraków

Informacje podstawowe

KRS: 0000074312
WWW: ipakrakow.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 6751269846
Data rejestracji: 19-12-2001

Cel działania

Ipa sekcja polska opowiada się za współpracą ze wszystkimi sekcjami narodowymi.Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. ponadto celami stowarzyszenia są: a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami, b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych, c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Opinie o: "International Police Association" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Region Ipa Kraków

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.