1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Lublin

Fundacja Wolności

Krakowskie Przedmieście 13
Lublin

Informacje podstawowe

KRS: 0000428743
WWW: fundacjawolnosci.org
e-mail: [email protected]
NIP: 7123272946

Cel działania

Misją fundacji jest popularyzacja jawności i zasad dobrego rządzenia celem zwiększenia wpływu mieszkańców na samorząd lokalny. celami fundacji są; a. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji, b.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, c.Zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy, d.Zwiększenie przejrzystości i jawności w życiu publicznym, e.Kontrola obywatelska instytucji publicznych oraz korzystających ze środków publicznych, f.Edukacja obywatelska i ekonomiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, g.Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich, h.Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, i.Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej, j. ekologia, ochrona zwierząt i środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, k.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie o: Fundacja Wolności

Dodaj opinię
Dorota
5/5
22-03-2023 12:24
Fundacja Wolności patrzy na ręce urzędnikom i politykom, dzięki czemu wiem, że lepiej pracują i wydają pieniądze z moich podatków. Mam nadzieję, ze fundacja będzie długo działać.