1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"

Organizacja została oznaczona w serwisie jako nieaktywna. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestała ona działalność lub zmieniły się jej dane kontaktowe.
Rewolucji 1905r. 78/80
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000209788
NIP:
email: biuro@fundacja - opoka.pl
data rejestracji: 17-06-2004

Cel działania

1. pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, zarówno naturalnym, jak i zastępczym, adopcyjnym lub opiekunom prawnym,
2. udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom w kryzysie,
3. wzmacnianie rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych,
4. podejmowanie działań i inicjatyw ,mających na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i zapobieganie jego skutkom,
5. ochrona praw dziecka,
6. ochrona rodziny, jako podstawowej komórki społecznej,
7. zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji,
8. zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy, przestępczości i uzależnieniom,
9. promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna

Opinie o Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.