1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Carpe Diem

Narutowicza 127
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000253900
Data rejestracji: 27-03-2006

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie aktywności społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej lub rodzinnej ogółu społeczności poprzez: a. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury w tym min. nauki, wychowania, sportu, ochrony zabytków i ochrony środowiska, b. działalność na rzecz dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej i uzależnionej) c. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym d. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej e. działalność zmierzająca do wyrównywania szans w społeczeństwie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych f. wspomaganie polonii

Opinie o: Carpe Diem

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.