1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

"Piano Forte" Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej i St. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

Szpitalna 5/7
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000289603
NIP: 7282677182
Data rejestracji: 28-09-2007

Cel działania

1/pomoc naukowa,finansowa,rzeczowa i organizacyjna państwowej szkole muzycznej i stopnia im.Aleksandra tansmana w łodzi i jej uczniom, 2/wspieranie społecznej aktywności pracowników szkoły, oraz uczniów i ich rodziców, 3/upowszechnianie wiedzy,podnoszenie kwalifikacji artystycznych i kształtowanie postaw twórczych młodzieży, 4/pomoc w zdobywaniu funduszy dla szkoły, 5/promowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym, 6/prezentowanie dorobku szkoły władzom państwowym, samorzadowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności, 7/działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta łodzi, 8/promowanie integracji europejskiej w środowiskach młodzieżowych, 9/szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, wywodzących się ze środowisk o obniżonych możliwościach edukacyjnych, 10/podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Opinie o: "Piano Forte" Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej i St. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.